FRBRisering

Vi har sett på FRBR med fokus på brukervennlighet i trefflister og undersøkt to ting:

1. FRBR-muligheter i Koha
2. Konvertering av MARC-data til FRBR

Introduksjon
FRBR er en konseptuell modell for å strukturere bibliografisk data som en relasjonsdatabase. MARC-data (bibliotekkatalogen) består kun av flate filer uten eksplisitte relasjoner mellom feks forfattere og alle forfatternes verk. FRBRisering er "lettvektsløsningen" der vi gjør en tilnærming til FRBR med utgangspunkt i MARC-dataene og en konvertering av disse. Skulle man implementert FRBR etter boka måtte man katalogisert materialet på nytt i en relasjonsdatabase.

FRBRisering i Koha
Koha har muligheten for en form for FRBRisering på postnivå, dvs at når man ser på en post vil det vises en fane med andre utgaver av det samme verket, dersom slike finnes i katalogen.

Koha kobler seg mot ulike ISBN-tjenere med det formål å finne andre utgaver og slå disse sammen til én liste med unike ISBN-numre før det sjekkes hvilke av disse numrene som finnes i den aktuelle katalogen.

Vi har testet Kohas FRBRisering med XISBN og ThingISBN.

Du kan lese om FRBRisering i Koha og Hvordan aktivere FRBRisering på post-nivå i Koha på bloggen vår.

Konvertering av MARC-data til FRBR
Vi har valgt ut fire forfatterskap vi har FRBRisert. Dette er materiale om og av J.R.R Tolkien, William Shakespeare, Per Petterson og Knut Hamsun. Dette anser vi for å være et representativt utvalg av den skjønnlitterære delen av en folkebibliotekkatalog.

Vi har særlig lagt vekt på å få med forfatterskap med utgaver på flere språk (her også bokmål og nynorsk), forfatterskap med mange utgaver av verk og flere ulike uttrykk som for eksempel lydbøker, filmatiseringer, filmmusikk, tidsskrifter og musikknoter.

Første runde avdekket en rekke feil og mangler i katalogpostene. Resultatet ble derfor ikke så bra som vi ønsket. Du kan se resultatet fra de opprinnelige katalogpostene og sammenligne med de rettede postene på Hamsun og Petterson. [arbeid fra 2010 - utgått på dato - vises ikke lenger] Rettingen av disse postene tok godt over 50 timer. Du kan lese mer om hva vi gjorde og hvorfor på bloggen.

Dokumentasjon av vårt arbeid med FRBR
Dokumentasjon av vårt arbeid og erfaringer med FRBR i forskjellige versjoner kan leses på bloggen vår.