Linked data

Vi har konvertert to datasett til RDF.

  1. Knut Hamsun og Per Pettersons forfatterskap i FRBRisert versjon
  2. Det flerspråklige biblioteks fagboksamling

Dataene er tilgjengelige via Podes SPARQL-endpoint. [Ikke aktivt lenger] RDF-dataene er beriket etter import.

Vi har laget to tjenester på toppen av disse dataene:

Forfatterbibliografier for Knut Hamsun og Per Petterson
Tjenesten presenterer en bibliografisk liste over verkene av Hamsun og Petterson som Deichmanske bibliotek har i sin samling.

Katalogdataene er koblet med forfatterbiografier i DBpedia, språkkoder i lexvo og Hamsun i fulltekst fra Gutenberg. I tillegg henter vi ut "influenced" (forfatteren inspirerte) og "influenced by" (forfatteren er inspiret av) fra DBpedia for videre oppdagelsesferd i katalogen.

Listen kan sorteres på tittel og utgivelsesår og man kan velge språk fra en nedtrekksmeny. Språkene samsvarer med de språkene uttrykkene foreligger på. Trefflisten reflekterer at språk er valgt ved å vise materiale på valgt språk på verksnivå.

Datagrunnlaget for tjenesten er de FRBRiserte katalogpostene konverert til RDF.

Emneinngang til Det flerspråklige biblioteks (DFBs) faglitteratur
Tjenesten presenterer en verbal inngang til DFBs faglitteratur og viser emnestien inne på de enkelte katalogpostene.

Datagrunnlaget er eksporterte katalogposter (NORMARC/BSMARC) fra DFB som er konvertert til RDF og importert i Podes triplestore ARC.

Dataene er koblet med OCLC's Dewey.info og språkkoder fra lexvo. Dewey.info tilbyr de tre øverste nivåene av Dewey som Linked data. Dataene er tilgjengelig på til sammen 11 språk.

Det er mulig å velge språk på emneinngangene og på dokumentspråk fra en nedtrekksmeny.

Videre arbeid
Det er bare fantasien som setter grenser for hvilke tjenester og presentasjoner som kan lages rundt disse dataene. Vi håper at vi ved vår tilgjengeliggjøring av data kan bidra til at andre også lager tjenester på toppen av våre bibliografiske data!