Om Podeprosjektet

Etter nesten tre år er Podeprosjektet nå avsluttet. Pode har gjennomgående hatt ett hovedfokus: brukeren og brukertjenester.

Utgangspunktet for prosjektet var ønsket om å presentere og formidle bibliotekenes katalogdata på nye og bedre måter, koblet med data fra eksterne kilder. I praksis har prosjektet jobbet like mye med å tilgjengeliggjøre katalogdataene på fornuftige måter og å se på kvaliteten på dataene for ny bruk og presentasjon.

Vi har jobbet med konkret praktisk utprøving og har laget prototyper for flere tjenester:

Alle prototypene er dokumentert, og kildekoden ligger fritt tilgjengelig for gjenbruk og tilpasning til egen bibliotekkatalog. Kildekoden er delt under en GPL-lisens på Podes konto på GitHub.

Vi har vist:

 • At det er mulig å uttrykke katalogdata i andre formater enn MARC (vi har brukt RDF)
 • At det er noe å tjene på å uttrykke katalogdata i et annet format enn MARC
  o Bedre strukturering
  o Flere søkemuligheter
  o Større uttrykksfullhet
  o Bedre formidling/presentasjon
  o Bedre tilgjengelighet
 • At det er mulig å få til en FRBR-presentasjon av trefflister og dermed kunne presentere rene forfatterbibliografier
 • At det er mulig å utnytte egne katalogdata i samspill med eksterne data på en fornuftig måte

Arbeidet med bibliotekkatalogen har avdekket flere utfordringer knyttet til metadataformatet som er standard i bibliotekene. MARC-formatet oppleves både som utdatert og lite fleksibelt. Bibliotekene sitter på en mengde strukturerte metadata, men formatet utilgjengeliggjør informasjon som er lagret. Et eksempel på dette er bruk av notefelter. Dette er informasjon som er les- og tolkbart for bibliotekarer som leser posten, men ikke for en datamaskin som skal behandle store mengder informasjon på en enhetlig måte for så å presentere det ut til brukeren.

Det siste året har vi jobbet med semantiske teknologier (RDF/SPARQL) og Linked data. Etter konvertering av to datasett til RDF og arbeid med å presentere disse dataene ut til brukeren, ser vi ingen hindringer i å lagre katalogpostene som RDF. Vi får uttrykt alt vi gjør i MARC, men vi får også så mye mer.

Vi har erfart:

 • At enhetlige metadata med god kvalitet er viktig
 • At forholdet mellom katalogreglene (AACR II) og MARC-formatet byr på en del utfordringer
 • At katalogene kan inneholde klassifikasjonskoder fra ulike kilder (DDK4, DDK5, DDC 21, DDC22, diverse utgaver av Arnesens klassifikasjon, samt UDK).
 • At forskjellige varianter av MARC-formatet nasjonalt og internasjonalt vil gjøre det mer krevende å bygge tjenester på toppen av dataene. Bare i lille Norge har vi et utall forskjellige varianter av NORMARC, f.eks. BSMARC (Biblioteksentralen), Bibliofil-MARC og Bibsys-MARC.
 • At det er på høy tid å få et koordinert og fremtidsrettet format tilpasset dagens og morgendagens teknologiske muligheter. Å tilgjengeliggjøre bibliotekkatalogen for brukerne krever andre egenskaper av katalogdataene enn det som er tilfelle i dag.

Basert på arbeidet i prosjektet, har vi kommet frem til en trepunkts ønskeliste. Her utfordres Nasjonalbiblioteket, katalogfaglige komiteer på nasjonalt (og internasjonalt) plan og biblioteksystemleverandørene til å komme på banen.

Podes ønskeliste:

 • Åpen dokumentert tilgang til alle katalogdata
 • Et moderne metadataformat som er åpent og fleksibelt
 • Nasjonalt autoritetsregister og åpne, nasjonale unike ID-er for verk og forfattere

Les mer om resultatene på nettsiden vår eller bruk kategorilisten her på bloggen til å finne temaer som interesserer deg!

Finansiering
Prosjektet var initiert og finansiert av ABM-utvikling og baserte seg på vinnerbidraget fra Biblioteklaboratoriets mashup-konkurranse høsten 2007. Prosjektorganisasjonen var plassert på Deichmanske bibliotek. Biblioteklaboratoriet var referansegruppe for prosjektet.

Pode søkte om prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket til videreføring i 2011, men fikk ikke tilslag.

Resultatmål
http://www.bibpode.no: Podes nettsted.
Dokumentasjon av resultatene i prosjektet.

dev.bibpode.no : Podes Kohainstallasjon.
Demo av utviklede mashups integrert i Koha.

www.bibpode.no/blogg : Fortløpende dokumentasjon av prosjektets fremdrift

GitHub.com/Pode : Podes koderepository
All kildekode og dokumentasjon av mashups, konverteringsskript MARC-RDF og informasjonsmodeller ligger her.

Historikk og kommentarer
Du kan lese om den opprinnelige ideen og avgrensningene som ble gjort initielt i prosjektet.

Har du innspill eller spørsmål håper vi at du bruker kommentarmuligheten som ligger ved hvert innlegg eller at du sender en e-post til arbeidsgruppen.

Podenavnet
Navnet Pode er hentet fra botanikken (www.ordbok.no)

II pode v1

1 føre plantedeler sammen slik at de gror i hop og vokser videre som én plante

2 føre mikroorganismer inn i en organisme el. en næringsvæske

3 innprente p- noe inn i en