Podes prosjektblogg

Improving the presentation of library data using FRBR and linked data

The Pode project at Oslo Public Library has experimented on the automated FRBRizing of catalogue records, as well as expressing bibliographic descriptions as linked data to enrich catalogue browsing with information from external sources. The experiment has been conducted on the productions of two Norwegian authors: Knut Hamsun and Per Petterson.
Finding the way through libary [...]

KBs ‘SveLitt’

På starten av 2000-tallet jobbet Kungliga Biblioteket i Stockholm med et prosjekt for å FRBRisere forfatterskapet til Selma Lagerlöf. Nettsidene til prosjektet inneholdt dokumentasjon på hva de har gjort og hvorfor. Sidene er ikke lenger tilgjengelige fra KBs egen server, men kan leses via Internet Archive.
Målet med projektet är att tillgängliggöra den svenska skönlitteraturen på ett sådant [...]

Berikelse av RDF-data etter import

Etter import av konverterte RDF-data for Hamsuns og Pettersons FRBRiserte forfatterskap er det gjort noe arbeid med å forbedre og berike data:
Mer brukervennlige IDer for verk
I konverteringen gjenbrukte vi de unike IDene som ble generert av FRBRiserings-verktøyet. Disse var lange, kompliserte og lite brukervennlige. Vi erstattet derfor disse med mer uttrykksfulle verks-IDer basert på tittel [...]

Utnyttelse av dataene våre!

David Massey har bygget en tjeneste basert på våre FRBRiserte Linked Open Datasett for Per Petterson og Knut Hamsun. Han har visualisert relasjonene mellom verk, uttrykk og manifestasjon med verktøyet Protovis.
Linking Petterson og Linking Hamsun bør kikkes på i Firefox, ikke Internet Explorer.
Det er artig å se hvor pen og blomstrende Petterson blir, mens Hamsun ser [...]

Henvendelse til og svar fra katalogkomiteen

Vi sendte følgende henvendelse til Katalogkomiteen 27.08.2010:
I forbindelse med Pode-prosjektet gjorde vi tidligere i år et forsøk med FRBRisering av MARC-poster. Med hjelp fra professor Trond Aalberg ved NTNU prøvde vi dette på et begrenset datasett, Knut Hamsuns og Per Pettersons forfatterskap. Forsøket ble gjort to ganger. Først brukte vi postene slik de lå i [...]

Pode in FRBR weekly

The Podeproject was mentioned in William Dentons Last week in FRBR #34 blogpost. Denton maintains “The FRBR blog – Work, expression, manifestation, item … blog“, a blog worth following for those interested in FRBR.
The reason behind this nice mention is our entry on W3C’s Library Linked Data Incubator Group (LLD XG) wiki. In  September the LLD [...]

Working with Semantic web and Linked data

We have started working on converting two sets of MARC-records to RDF. One of our project goals is to provide parts of Oslo Public Librarys catalogue as Linked data. As a follow-up we will create two services to enrich these records with content from the semantic web cloud.
The first dataset is the two Norwegian authors Knut Hamsun and [...]

MARC og FRBR – en oppsummering

I forbindelse med uttesting av katalogvisning etter FRBR-modellen, ble det avdekket en del svakheter i NORMARC. Det kom også frem at det er litt uklart hvordan enkelte felter og indikatorer skal brukes og forstås. Også når det gjelder forholdet mellom katalogreglene (AACR II) og MARC-formatet, er det en del utfordringer.
Det er også et problem at [...]

Linked data: Bruk av Sublima/Virtuoso vs. ARC

I utgangspunktet var det meningen at vi skulle bruke programmet Sublima til å jobbe med RDF og linked data. Sublima er et fri programvare-verktøy, finansiert av ABM-utvikling. Programmet er fra før av tatt i bruk av emneportalene SMIL og Detektor, hvor data som beskriver informasjonsressurser på web redigeres i et webgrensesnitt og lagres som RDF [...]

Pode and FRBR

We wanted to see how our catalogue would work using the prototype developed by Trond Aalberg et al. for converting a Marc-based catalogue to a presentation based on relational database theory. In order to make the work more manageable we decided to draw the line at the four following authors: JRR Tolkien for the three [...]

keep looking »