Podes prosjektblogg

Dokumentasjon av reiseplanleggeren

Kode og dokumentasjon til reiseplanleggeren kan nå lastes ned fra GitHub
Dokumentasjonen finner du også her. Spør om noe er uklart!
Det er fritt frem for alle å ta i bruk koden og tilpasse den til eget biblioteksystem Vi håper dere vil dele erfaringene med oss her!
Reiseplanleggeren kobler reisehåndbøker fra katalogen med stedsnavn fra Geonames, kart fra [...]

Evaluering av reiseplanleggeren

Da har vi lukket utviklingen av reiseplanleggeren.  Hensikten med planleggeren  har blant annet vært å teste praktisk og teknisk adgangen til våre data, samt å teste hvor “mashupvennlige” våre katalogdata er. Vi har hatt flere positive opplevelser underveis – z39.50 er ikke håpløs å basere mashups på og tilgangen til egne data var langt enklere [...]

Reiseplanleggeren – vår første mashup

Vi har nå besluttet å sette strek for den første mashupen vår “Reiseplanleggeren”. Målet vårt har aldri vært å lage “Den Perfekte Mashupen”, men å undersøke tilgangen til katalogdata og muligheten for å koble katalogdata sammen med innhold fra andre kilder for å berike bibliotekkatalogen.
Det er ikke lagt på noe form for design, da vi mener [...]

Kildekoden til reiseplanleggeren på GitHub

Reiseplanleggeren er stadig under utvikling, og Pode har nå tatt i bruk revisjonskontrollsystemet Git for å holde orden på oppdateringene. Nye versjoner blir “publisert” på tjenesten GitHub, og derfra kan også kildekoden lastes ned. Dette kan gjøres på to måter:

Klikk på “Download” inne på GitHub – da får du valget mellom å laste ned alt [...]

Studentene er ferdige

Studentene har nå levert og presentert hovedprosjektet.
En av oppgavene var å evaluere RSS, z39.50 og SRU i forhold til å lage mashups av vår katalog.  SRU kom best ut hva gjelder tid og brukervennlighet.  RSS er ikke brukbar til å lage mashups av. z39.50 fungerer bra med PHP/YAZ, men oppleves som mindre tilgjengelig enn SRU. [...]

Studentene er midtveis

Erik, Lars Emil og Øystein er nå halvveis i hovedprosjektet og har laget en ypperlig reiseplanlegger i to varianter -  RSS og z39.50.
Her kan du teste ut reiseplanlegger med RSS. Ignorer beskjeden fra Google maps. Søket bruker for lang tid med det resultat at det dukker opp en rekke advarsler – bruk refresh for å [...]