Podes prosjektblogg

VuFind and Norwegian OPACs

In February this year, we tested the open search interface VuFind and compared it to the Norwegian ILS’ OPACS. We were impressed with how it worked “out of the box”, though there were a few hickups relating to the indexing of the Norwegian version of Marc. VuFind is written for MARC 21, whereas most public [...]

VuFind, oppdateringer og eksemplarstatus

Dersom man skulle tatt i bruk VuFind som et alternativt grensesnitt for en reell bibliotekkatalog er det to problemer som må løses:

Nye poster må indekseres, poster som slettes i katalogen må fjernes fra VuFind
Brukerne må kunne få opplysninger om eksemplarstatus i sanntid, uten å oppsøke katalogens egen OPAC

Oppdateringer
Det finnes to hovedmåter å holde VuFind oppdatert [...]

Indeksering i VuFind

VuFind benytter Solrmarc for å indeksere og gjøre importerte poster søkbare. Solrmarc bygger på Solr, som igjen bygger på Lucene Java som igjen bygger Lucene. Alle disse komponentene er fri programvare.
Indekseringen i VuFind styres av fila marc.properties, som i en standard installasjon vil befinne seg her: /usr/local/vufind/import/marc.properties.
Denne fila ser i sin helhet slik ut:
###############################################################################
# marc.properties [...]

Tilpasninger av Vufind

Selv om vi var fornøyd med Vufind “ut av boksen” ønsket vi å gjøre noen tilpasninger av systemet og i denne posten oppsummerer vi disse. Dokumentasjonen av Vufind er ikke veldig grundig, men finnes her:  http://vufind.org/wiki/
Oppsett av forsiden til Vufind.
Call number gir ingen mening i norsk sammenheng og vi fjernet dette fra forsiden. Vi bevarte [...]

Første erfaringer med VuFind

Etter litt om og men har Pode nå fått installert og testet hvordan VuFind fungerer “ut av boksen”. Lenke til vår installasjon finner du her. Vi er mektig imponert selv med litt rusk i indeksering ved oppstart. Vi har gjort noen eksempelsøk og sammenlignet disse med søk i websøkene til norske biblioteksystemer.

VuFind i verden

Flere store bibliotek rundt om i verden har installert VuFind og de fleste av disse er engelskspråklige. Lenkene til Universidad nacional de Cuyo (Argentina) og Universite Libre de Bruxelles (Beliga) fungerer ikke, men det kan tyde på at et spansk- og et franskspråklig bibliotek har planer om å installere VuFind.  Ingen norske bibliotek har installert [...]

Forsidebilder i VuFind

VuFind har en rekke muligheter for å slå av og på informasjon knyttet til poster som vises i systemet. En av disser er visning av omslagsbilder, som styres av følgende innstillinger i fila /usr/local/vufind/web/conf/config.ini (i en standard installasjon):
; External Content is Optional.
; To use multiple, separate with a comma.  Priority will be given by the [...]

Oppsett av VuFind

VuFind er et “alternativt grensesnitt” – et system som indekserer MARC-poster fra en bibliotekkatalog (og andre typer data fra andre kilder), gjør dem søkbare og presenterer dem på litt andre måter enn dem vi er vant til fra katalogene. Her følger oppskriften på hvordan vi fikk dette systemet opp og gå.