Podes prosjektblogg

Prinsipper for rettinger av Hamsun-poster

Postet den 14. May 2010 | Skrevet av Anne Karine | Ingen kommentarer

Som vi har skrevet om tidligere har Pode med Trond Aalbergs hjelp frbrisert fire forfatterskap, blant annet Knut Hamsun og Per Petterson. Resultatet av første runde kan du lese mer om her.

Vi valgte å rette opp i Hamsun og Petterson postene får å se hva som må til for at frbriseringsverktøyet fungerer optimalt. Kort fortalt bestod retting av å legge til originaltitler på poster som manglet dette, analysere samlede verker og novellesamlinger, samt å bruke indikatorer for å skille mellom signifikante og ikke-signifikante verktstitler (samlede verker og noveller er ikke-signifikante titler).

I Per Pettersons forfatterskap var det ikke veldig mye å rette opp. Det meste av retting besto av å sørge for at alle oversatte verk har originaltittel.

Knut Hamsuns forfatterskap var litt mer omfattende å rette, da Hamsuns verk er utgitt med flere skrivemåter. For eksempel er novellen Paa tourné utgitt med tre ulike skrivemåter (På turné, På tourné og Paa tourné). En annen utfordring besto i å skille verk og uttrykk Hamsun selv har gitt tittel til og verk utgitt post-humt hvor tittelen er gitt av en annen enn Hamsun. Dette gjelder feks Livsfragmenter hvor Lars Frode Larsen har stått for utvalget og tittelen på utgivelsen. For å forenkle retteprosessen noe valgte vi å bruke 740_2 for analytter i Hamsuns novellesamlinger og ikke 700_2$a $t som ville vært det ideelle.

Marc-formatet har sine begrensninger når det kommer til å uttrykke relasjoner mellom entiteter slik FRBR-modellen krever. Selv om det er implisitte relasjoner mellom Marc-felter er det ikke enkelt å entydig uttrykke eksplisitte realsjoner mellom felter i tilfeller hvor et dokument består av flere verk. Vi har ikke tilpasset bruken av Marc-felter for å kunne oppnå bedre frbrisering siden vi mener dette er uheldig. For flere detaljer om rettingene:

Regler for retting av Hamsun-poster

Kun ett verk i dokumentet

24010 Originaltittel på alle oversatte

24000 Standardtittel på norske titler avvikende fra opprinnelig tittel. Det er tittel med opprinnelig skrivemåte som legges i 24000

Eksempel:
*000     c
*0010628153
*008040913                a          10nob 2
*015  $a0145738$bBIBBI
*019  $bdc,di$dR
*020  $a82-421-1491-9$cNkr 298.00
*090  $adc$bAVcd$dHam
*100 0$aHamsun, Knut$d1859-1952$jn.$1839.82$312276900
*24000$aUnder høststjærnen$32043804100
*24510$aUnder høststjernen$cKnut Hamsun$hlydopptak
*260  $a[Melhus]$bLydbokforl.$c2004
*300  $a4 kompaktplater (4 t, 54 min)$ci eske 12 x 14 x 2 cm
*511  $aLest av Arne Thomas Olsen
*700 0$aOlsen, Arne Thomas$d1909-2000$jn.$einnl.$322341700

Flere verk i dokumentet

Norsk:
24500 Benoni ; Rosa
24500 Benoni og Rosa     De enkelte titler i 740 2 (alltid med opprinnelig skrivemåte)
24500 Samlede verker      Hovedtittel i 245 er ikke verk-tittel derfor indikator 1=0

*000     c
*0010857705
*008090518                a          10nob 2
*015  $a0195597$bBIBBI
*019  $bl$dR
*020  $a978-82-05-35910-9$bib.
*020  $a978-82-05-37513-0$gkpl.
*090  $dHam/5
*100 0$aHamsun, Knut$d1859-1952$jn.$1839.82$312276900
*24500$aSamlede verker$cKnut Hamsun$pSvermere ; Under høststjernen$nB.5
*260  $a[Oslo]$bGyldendal$c2007
*300  $a209 s.
*503  $a1. utg.: 1904 ; 1906
*740 0$aSvermere
*740 0$aUnder høststjernen
*740 2$aSværmere
*740 2$aUnder høststjærnen

Oversatte:
24500Bokas tittel
740 2Norsk tittel 1            Ikke første norske tittel i 24010! Alle titler er like signifikante
740 2Norsk tittel 2            Dette er et avvik fra katalogreglene, men er valgt fordi det ellers ville se
740 0Oversatt tittel 1         ut som om tittel 1 var en del av tittel 2
740 0Oversatt tittel 2

*000     c
*0010360025
*008920518                a          10eng
*019  $bl$dR
*020  $a0285647873$bh.$cNkr 124.00
*041  $hnob
*0823 $a82.8399
*090  $c82.8399$dHam
*100 0$aHamsun, Knut$d1859-1952$jn.$1839.82$312276900
*24500$aThe wanderer: Under the autumn star ; & On muted strings$cKnut Hamsun ; translated by Oliver and Gunnvor Stallybrass
*260  $aLondon$bSouvenir Press$c1992
*300  $a281 s.
*440 0$aA Condor book$320423500
*574  $aOriginaltitler: Under høststjærnen ; En vandrer spiller med sordin
*740 0$aOn muted strings
*740 0$aThe wanderer
*740 0$aUnder the autumn star
*740 2$aEn vandrer spiller med sordin
*740 2$aUnder høststjærnen

Novellesamlinger 1 (Bare Hamsun)

En enkelt novellesamling

Norsk:
24510Novellesamlingen navn (kun verktitler får indikator1=1 i 245, «lagde» titler får indikator1=0
740 2Novelle 1
740 2Novelle 2 osv

*0010201618
*008900605                a          10nob
*019  $bl$dN
*090  $dHam
*100 0$aHamsun, Knut$d1859-1952$jn.$1839.82$312276900
*24510$aKratskog$bhistorier og skitser
*260  $aKbh.$c1903
*740 0$aEn gaterevolution
*74002$aEn gaderevolution
*74002$aSmaabyliv
*740 0$aSmåbyliv

Flere novellesamlinger:
740 2Novellesamlingen tittel 1       (Dersom disse er verkstitler, dvs forfatterens titler ikke lagd av
740 2Novellesamlingens tittel 2      andre)
740 0Novelle 1                          Dette fordi vi ikke kan vise hierarkisk relasjon mellom samling som
740 0Novelle 2                          verk og enkeltnovelle som verk

Oversatte:
24010Novellesamlingens navn på norsk (Kun novellesamlinger som i seg selv er å betrakte som verk)
24510Oversatt navn på samlingen
740 2Novelle 1 norsk tittel
740 2Novelle 2 norsk tittel
740 0Oversatt novelletittel 1
740 0Oversatt novelletittel 2

(Det er et tenkt tilfelle, som det ikke finnes eksempel på i basen. Det vanlige er et utvalg av noveller hentet fra flere samlinger,  evt. i kombinasjon med en eller flere romaner, som utgis på andre språk)

Novellesamlinger 2 (Flere forfattere)

Her må indikator 2 være 2 på Hamsun i 700 med tilhørende $t

Kort oppsummert: Ved flere verk i dokumentet: Kun original tittel med opprinnelig skrivemåte i 740/700$t/600t

Funksjonsbetegnelse i 700

Hamsun i 700:
$eforf.  Denne er sannsynligvis overflødig,men ble tatt med for at det ikke skulle være tvil

$eoppr.forf    Brukes når det er en annen som er hovedansvarlig for verket i 245, f.eks. filmer  og  sanger. Hamsun er her forfatter til det verket som herværende verk (i 245) er en bearbeidelse av. (Indikator 2=0 Innførselen er ikke analytisk)

*000     c
*0010725738
*008061103                a          10mul 2
*015  $a0170632$bBIBBI
*019  $bee$s11
*020  $cNkr 164.00
*025  $a7391970015358
*041  $anob$bnobengspaita
*090  $aee$bAVdvd$dTel
*24510$aTelegrafisten$cen film av Erik Gustavson ; manus: Lars Saabye Christensen$hvideo DVD
*260  $a[Oslo]$bPan Vision$c2006
*300  $a1 DVD (1 t, 37 min)$blyd, kol.
*440 0$aS-film$317751300
*500  $aBasert på romanen: Sværmere / Knut Hamsun
*500  $aOver tittelen: Drømmeren, oppfinneren, svermeren
*503  $aProduksjonsår: 1992
*511  $aI rollene: Bjørn Floberg, Jarl Kulle, Marie Richardson, Kjersti Holmen, Elisabeth Sand m.fl.
*521  $aAldersgrense 11 år
*546  $aNorsk tale, valgfri tekst på norsk, engelsk, spansk, italiensk
*574  $aOriginaltittel: Telegrafisten
*655 2$aSpillefilmer$xDrama$32040525300
*655 2$aSpillefilmer, Norske$328250300
*700 0$aChristensen, Lars Saabye$d1953-$jn.$wChristensen, Lars Såbye$emanusforf.$312594400
*700 0$aFloberg, Bjørn$d1947-$jn.$eskuesp.$332447300
*700 0$aGustavson, Erik$jn.$ereg.$330744200
*700 0$aHamsun, Knut$d1859-1952$jn.$1839.82$tSværmere$eoppr.forf.$312276900
*700 0$aHolmen, Kjersti$d1956-$jn.$eskuesp.$332950400
*700 0$aKulle, Jarl$d1927-1997$jsv.$1791.43028092$4d5$6791.43092 x$eskuesp.$320392400
*700 0$aRichardson, Marie$d1959-$jsv.$eskuesp.$333780700
*700 0$aSand, Elisabeth$d1953-$jn.$eskuesp.$334932200
*740 0$aDrømmeren, oppfinneren, svermeren

$emedarb. Brukes når det er en annen hovedansvarlig for verket og Hamsun er én av flere bidragsytere. De minst interessante postene i denne sammenheng. (Indikator 2=0 innførselen er ikke analytisk)

*000     c
*0010545187
*008000920                a          00mul
*019  $bc
*041  $anobdan
*0823 $a784.1$zh$2d
*090  $aa$bq$c784.1$dLar
*100  $aLarsen, Nils$d1888-1937$jn.$327747200
*2400 $aSanger, op. 5$326113500
*24510$aFire sange$bop. 5$cNils Larsen$hmusikktrykk
*260  $aKjøbenhavn$bWilhelm Hansen$c[19-]
*300  $a1 partitur (17 s.)$c31 cm
*500  $aFor sang og klaver
*505  $aInnhold: Ved Nyingen / tekst: Knut Hamsun ; Landskab / tekst: J.P. Jacobsen ; Selma / tekst: Herman Wildenvey ; Farlige drømme / tekst: Holger Drachmann
*571  $aPlatenummer: 15141a
*652  $aViser og sanger$314365200
*658  $aSang$aKlaver$b02
*700  $aJacobsen, J. P.$325980800$emedarb
*700 0$aDrachmann, Holger$d1846-1908$jd.$313087700$emedarb.
*700 0$aHamsun, Knut$d1859-1952$jn.$1839.82$emedarb.$312276900
*700 0$aWildenvey, Herman$d1886-1959$jn.$310211800$emedarb.

Vi behandler ikke dikt som verk, selv om de i og for seg er det. Det er ikke hensiktsmessig å lage innførsel på hvert dikt i katalogen. Deichman har egen diktbase.

Hamsun i 100, andre personer i 700:
$einnl. Brukes til å identifisere uttrykk. Dette ble registrert der det manglet.
$eillustr. Brukes ikke til å identifiserer uttrykk. Det viste seg i praksis at det var lite egnet for å identifisere entiteter.

Hva er et verk?

Vi er litt usikre på om posthume utgivelser er å betrakte som verk. Det dreier seg om følgende titler: Lurtonen (dikt), Livsfragmenter (noveller og prosatekster), Fra det ubevidste sjæleliv (artikler) og Paa turné (taler og foredrag). Artikler, taler og foredrag er ikke analysert på Deichman.

Vi har valgt å ikke betrakte disse som verk, heller ikke delene,  med unntak av noveller.

For ordens skyld, vi bruker ikke sorteringsindikator på Deichman. Dette gjelder ind 2 i 240/245 og ind 1 i 740. Vi bruker heller ikke indikator for type navn, dvs.  ind 1 i 700/600. Disse vil ha verdien 0 eller blank.

Selve arbeidet

Overslag tidsbruk rettinger: 60 timer.  En del av tiden ble brukt til å fastsette reglene for retting og bestemme hva som skulle rettes.  I tillegg kommer timene Aalberg har brukt på endringer av regler med mer.

Den viktigste jobben var å sørge for at alle oversatte poster har originaltittel i 24010. Dette ble gjort automatisk av Biblioteksystemer på grunnlag av opplysninger i notefelt 574, og ellers påført der det fortsatt manglet.

Det var også, som beskrevet over, en vesentlig del av jobben å identifisere verktitler i 245 og 740/700t og å angi riktig indikator, både på disse og på alle de andre titlene i hver post.

En del av jobben gikk ut på å finne ut hva som faktisk er tittelen på verket. Når det gjaldt Hamsun kunne et verk være utgitt med flere forskjellige skrivemåter, f.eks. novellen Rejersen af «Sydstjærnen» (originaltittel), Reiersen av «Sydstjærnen», Reiersen av «Sydstjernen osv.

Ellers var det også en del feil og mangler når det gjaldt funksjonsbetegnelse for ansvarlige personer,
700e. Det er viktig at disse er entydige og konsekvent brukt

Litt om MARC-formatet

I NORMARC er det ikke helt innlysende hvordan indikator 1 i 245 skal brukes. Det står bare at  1 eller 0 betyr at det skal lages biinnførsel på tittel eller ikke. Eksemplene peker i retning av at det skal brukes for å angi titler som er pregnante eller signifikante. F.eks. får titler av typen serietitler indikator 1=0 (biinnførsel skal ikke lages). Det er usikkert, men det har neppe noe med visning eller søkbarhet å gjøre direkte. Det er vel i så fall systemavhengig. Slik som det har vært brukt på Deichman, og som også Biblioteksentralen praktiserer, er det hvorvidt boka har en forfatter i 100 (evt. korporasjon i 110 eller konferanse i 111) som avgjør om indikator 1=1 eller 0. Det virker overflødig å skulle angi det. Vi har altså valgt å bruke denne indikatoren til å angi om en tittel er et verk.

Når det gjelder indikator 2 i 700 har vi altså valgt å bruke verdien 2 kun når det er snakk om verktitler. Alle andre titler får indikator 2=0 selv om de er analytiske. Dette er den eneste måten å kunne registrere analytiske verktitler på en entydig måte. Dette i strid med Biblioteksentralens praksis og også den praksis vi har hatt på Deichman. NORMARCer ikke tilpasset FRBR-tankegangen.

En annet problem med NORMARC, er at det mangler relatorkoder som kan knytte opplysninger til et bestemt verk, dersom dokumentet inneholder flere verk. Man kan f.eks. ikke angi om en verk-tittel er en del av en annen, dersom dokumentet f.eks. inneholder flere novellesamlinger. I det spesielle tilfellet måtte vi la være å analysere novllesamlingene, fordi det da ville være umulig å se hvilken samling en novelle tilhørte.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar