Podes prosjektblogg

LinkedAuthorsWeb

Postet den 2. December 2010 | Skrevet av Magnus | Ingen kommentarer

LinkedAuthors er Pode sitt prosjekt for FRBRisering og RDFifisering av bibliografiske data knyttet til Per Petterson og Knut Hamsun. LinkedAuthorsWeb er et webgrensesnitt som presenterer data fra LinkedAuthors-prosjektet, og kombinerer dem med data fra andre kilder.

Når en bruker velger en forfatter fra nedtrekksmenyen øverst til venstre skjer i hovedsak to ting:

1. En SPARQL-spørring sendes til “endpoint’et” for Pode sin ARC triplestore, og data om forfatterens verk hentes ut. Klikker brukeren på et verk sendes en ny SPARQL-spørring som viser verkets uttrykk, og klikkes det på et uttrykk sendes en ny spørring som henter uttrykkets manifestasjoner. Dataene hentes i JSON-format (eller egentlig JSONP, se mer om dette nedenfor) og vises som en del av HTML-siden. Det er også mulig å velge alternative sorteringer av verkslisten, og man kan velge å avgrense hele visningen til ett språk. Da vises bare de verkene som har manifestasjoner på det aktuelle språket.

2. Samtidig med den første spørringen beskrevet ovenfor sendes spørringer mot DBpedia sitt “endpoint“, basert på forfatterens DBpedia-ID, som er lagret sammen med de andre dataene fra LinkedAuthors. Disse spørringene henter biografiske opplysninger om forfatteren, samt lister med navnene på forfattere som “vår” forfatter har inspirert eller blitt inspirert av. Dataene fra DBpedia kommer også i JSON-format og integreres i HTML-siden.

En forskjell på de to kildene er at Podes ARC triplestore kan sende fra seg data i JSONP-format, som enkelt kan inkorporeres i JavaScript på en hvilken som helst web-side, uavhengig av om kilden og scriptet stammer fra samme domene. DBpedia kan derimot bare sende JSON, og da er man i utgangspunktet begrenset til å hente data fra samme domene som skriptet kommer fra (kjent som “same origin policy” og tatt i bruk for å unngå “cross-site scripting“-problematikk). For LinkedAuthorsWeb er dette omgått ved at dataene fra DBpedia hentes av et proxy-skript og videresendes til JavaScriptet. På denne måten oppfatter nettleseren dataene som lokale og visningen blir ikke begrenset.

Kildekoden er som vanlig tilgjengelig under en fri lisens.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar