Podes prosjektblogg

Hvordan aktivere FRBRisering på post-nivå i Koha

Postet den 8. December 2009 | Skrevet av Magnus | Ingen kommentarer

Koha har muligheten for en form for FRBRisering på postnivå, dvs at når man ser på en post vil det vises en fane med andre utgaver av det samme verket, dersom noen slike finnes i katalogen. For å aktivisere denne visningen må man gjennom flere trinn:

Systempreferanser

Den viktigste systempreferansen er OPACFRBRizeEditions, denne må være satt til “på”. I tillegg må man velge en eller flere “FRBRiserings-kilder”, dvs tjenester som kan motta et ISBN-nummer og svare med ISBN-nummer for andre utgaver av det samme verket. Her er det flere å velge mellom og disse kan slås av og på med de tilsvarende systempreferansene:

  • XISBN – dette er en tjeneste fra OCLC som i følge dokumentasjonen krever at man har en OCLCAffiliateID, som skal lagres i en egen systempreferanse. Vi har registrert Pode som “affiliate” og fått en “affiliate ID”, men har bare klart å få “ugyldig affiliate ID” som respons når vi har lagt inn denne som OCLCAffiliateID, mens det har gitt gode resultater å utelate den. Siden vi bare har vært ute etter å teste selve funksjonaliteten har vi ikke gravd dypere i denne problemstillingen.
  • ThingISBN er en tjeneste fra LibraryThing.
  • PINESISBN er et tredje alternativ, men koden i Koha som behandler denne er kommentert ut – dette har vært diskutert på Koha sin IRC-kanal, uten at noe der visste hvorfor dette var gjort.
  • SyndeticsEditions er et siste alternativ, men dette er en betalingstjeneste fra Syndetics, som vi ikke har testet.

Vi har testet FRBRisering med XISBN og ThingISBN. Koha henter ISBN-nummer for andre utgaver fra de tjenestene som er slått på, og slår disse sammen til én liste med unike ISBN før det sjekkes hvilke av disse ISBNene som faktisk finnes i den aktuelle katalogen.

Normalisering av ISBN-nummer

ISBN-nummer som returneres fra de ulike “FRBRiserings-kildene” er i normalisert form, dvs at bindestreker mellom tallene er fjernet, Når Koha skal sjekke om et ISBN finnes i katalogen skjer dette med en SQL-spørring mot det ISBN-nummeret som er lagret i kolonnen “isbn” i tabellen “biblioitems”. Det ISBN-nummeret som er lagret her er ikke normalisert, dvs det kan inneholde bindestreker og også andre tegn som ikke er en del av ISBN-nummeret. Dersom katalogen har en politikk på at ISBN skal lagres med bindestreker vil man aldri få noen treff når man sjekker om ISBN finnes i katalogen, og hele FRBRiseringen blir meningsløs.

For å hjelpe på dette finnes det i Koha et skript som heter batchupdateISBNs.pl, som i en standard installasjon har plasseringen /usr/share/koha/bin/batchupdateISBNs.pl. Dette skriptet går igjennom alle postene som er lagret i tabelle “biblioitems”, og kan gjøre to ting:

  • Normalisere ISBN-nummerne som er lagret i kolonnen “isbn”
  • Endre ISBN-nummerne som ligger i MARCXMLen i kolonnen “marcxml”

Vi valgte å bare gjøre det første, siden dette tar betraktelig kortere tid enn å gjøre begge deler, og ville løse vårt problem, og la oss teste FRBRisering i Koha. Vi gjorde dette ved å kalle opp skriptet slik:

/usr/share/koha/bin/batchupdateISBNs.pl -noxml

Verdt å merke seg

Det er verdt å merke seg at dersom dette ble gjort i et system i normal drift ville de normaliserte ISBN-nummerne i “isbn”-kolonnen bli overskrevet med de unormaliserte ISBN-nummerne fra “marcxml” når man går inn og endrer en post. I en slik situasjon ville man vært nødt til å også normalisere ISBN-nummer i MARCXML og innføre en politikk om normalisering av ISBN ved katalogisering. Alternativt kunne batchupdateISBNs.pl kjøres med jevne mellomrom (hver natt eller en gang i uka) for å rette opp eventuelle ikke-normaliserte ISBN-nummer som har dukket opp på den ene eller den andre måten. Det spørs om ikke Koha ville være tjent med å innføre en ny kolonne for normalisert ISBN i “biblioitems”-tabellen, for å unngå denne problematikken.

Det er også verdt å merke seg at MARCXML-delen av batchupdateISBNs.pl er beregnet på UNIMARC, slik at skriptet leter etter ISBN i felt 010$a. Dersom ISBN-nummer i MARC21 eller NORMARC-poster lagret som MARCXML skal rettes opp vil dette kreve noen mindre justeringer i skriptet.

Se også FRBRisering i Koha.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar